Disinfection systems and Ozone generators

UV-C Дезинфекционни системи

Осветителите затворен тип са предвидени за помещения, в които има хора. От корпуса им не излиза ултравиолетово лъчение, лъчението се извършва вътре в тялото на осветителя. Принципът на тяхното действие е подобен на „измиването на въздуха" - те задвижват поток, който на изхода се почиства от микрочастици и патогени. Утравиолетовото лъчение не предизвиква резистентност във вирусите и бактериите, която може да се прояви при третирането с някои препарати. Значително предимство на UV-C осветителя за човешкото здраве е, че патогенните организми не се натрупват вътре в него.
Осветителите затворен тип са най-ефективната защита от всички видове вируси, включително HIV, HBC, TBC, COVID 19 ,бактерии, микроби, плесени и спори в помещения с постоянно присъствие на хора. Предназначени са за употреба на обществени места - в медицински центрове, болници, поликлиники, детски и учебни заведения, производствени помещения, кухни, ресторанти, кафенета, офиси и магазини, където има потенциална опасност от пренасяне на инфекции по въздух.

Озон генератори

О3 ГЕНЕРАТОР създаващ озон, предназначен за шокова 3 е електрически уред, дезинфекция без присъствие на хора в офиси, у дома, в складовe и други работни помещения, автомобили, автобуси и други. Уредът е преносим и може да се използва в различни по обем пространства.