Взривозащитена LED лампа

Взривозащитена LED лампа

Осветители АТ 7501 са предназначени за осветление на помещения, в които съществуват експлозивни атмосфери при нормални атмосферни условия. Разработката им е извършена в съответствие с изискванията на стандартите от серия БДС EN 60079 (Хармонизирани с европейските и международни стандарти за електрически съоръжения за използване в експлозивни атмосфери) и Директива 2014/34/ ЕС - Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера.

Request details