KARE 3

Серията е разработена за да се задоволява нуждите от все повече контакти от една точка. Контактната система е изцяло нова разработка. Всеки детайл е изграден от един елемент , което води до отсъствие на предходно съпротивление и намалява загряването.

Request details